v.39

ANALYS AV ENKÄT ”DE NYA BUSSLINJERNA”

 

Det gick bra med enkäterna, men det var svårt att få folk att stanna på Centralen. De flesta hade bråttom eller så var de inte från Västerås. 

Vi pratade med flest människor i vår egen ålder eller yngre. Det gick snabbast på Kristiansborgsskolan där ungdomarna var ivriga att hjälpa till med enkäterna. 

Vi hade bra och relevanta frågor som de som svarade hade lätt för att fylla i. 

 

FRÅGA 1

Hur ofta åker du buss?

Det flesta tjejerna åker buss någon gång i månaden medan de flesta killarna åker 1-2 gånger i veckan. Vi tror att det är så för att tjejer är mer snåla än killar. Tjejer vill lägga pengar på annat än på bussbiljetter. Vi tror också att tjejerna väljer andra transportmedel, såsom cykel och bil. 

 

De äldre åker inte lika mycket buss som de yngre. Vi tror att de tar sig till arbetet på annat sätt, t.ex. bil eller cykel. 

 

FRÅGA 2

Vad tycker du om de nya busslinjerna?

De flesta killarna svarade ”bättre än förr” och de flesta tjejerna svarade ”helt okej”. De två alternativen vann överlägset över de andra. Alltså är de nya busslinjerna bättre. 

 

Vi tror att de nya busstiderna lockar mer folk eftersom de går oftare(så behöver man inte passa en speciell tid). 

 

 

FRÅGA 3

Varför väljer du att åka buss?

De flesta tjejerna och killarna åker buss för att det går snabbt. Killarna åker också för att det är billigt. 

De äldre kvinnorna åker buss för att det är bekvämt och de äldre männen för att det är billigt. 

 

Vi tror att de unga åker buss för att det går snabbt för att man inte vill gå upp så tidigt på morgonen när man ska till skolan och att man inte orkar/kan cykla till skolan. 

De äldre tror vi väljer buss för att de kan ha svårt att gå och cykla p.g.a ålder. De kanske inte heller kan eller får köra bil. 

 

FRÅGA 4

Hur köper du dina bussbiljetter?

De flesta har ett busskort som de fyller på med resor. Annars köper både tjejer och killar med SMS-biljett och i affärer.

De äldre kvinnorna har busskort och de äldre männen köper i affär. 

Även de medelålders kör på busskort och i affärer. 

 

Vi tror att busskort och SMS är populärast för att det är enklast. Nästan alla ungdomar har en fungerande mobil vilket gör att SMS-biljett blir enklast. För de som åker buss oftast är ett busskort enklast och billigast. 

 

De äldre köper hellre i affärer än via SMS för att de oftast inte förstår tekniken.  


v.38

Denna vecka har jag och Stina gjort en enkät angående de nya busslinjerna. I enkäten frågar vi b.la. om de nya linjerna är bättre, vad de tycker om busschaufförerna och hur ofta de åker buss. Det var en rolig uppgift och det gick bra att komma på frågor! Vi har stått på 3 olika plaster och delat ut enkäter till förbipasserande människor. Vi stod på Centralen, Stadsbiblioteket och Kristiansborgsskolan. Det gick ganska trögt i början, men på slutet gick det bättre!
 
Jag har lärt mig att göra en bra enkät samt vilka ställen som funkar för att få folk att svara på enkäten. 
 
Det har varit lite svårt att få människor att stanna, t.ex. på Centralen hade alla väldigt bråttom. Det gick bättre på Kristiansborgsskolan där ungdomarna tyckte det var roligt att svara och de flesta hade inga tider att passa. 
 
Till nästa gång ska vi vara mer effektiva när vi delar ut enkäter och samanställa våra enkäter på ett bra sätt! 
 
 

v.37

Denna vecka har vi analyserat våra obsevationsschema och dragit slutsatser utifrån våra observationer. Vi kom fram till att Blåsboskolan är en idealskola eftersom vi inte fann några problem. Vi har redovisat våra resultat inför klassen och berättat varför vi tycker det är en sån bra skola. Vi har också redovisat våra svar angående frågorna om arbetsmiljö och diskriminering. Jag tycker att redovisningen gick bra, vi gjorde en fin powerpoint och försökte ha ögonkontakt med publiken. 
 
Jag har lärt mig mer om arbetsmiljölagen genom att lyssna uppmärksamt på de andra gruppernas redovisningar. 
 
Jag visste redan vad diskrimineringslagen innebar. 
 
Det har varit svårt att göra allt på så kort tid, t.ex. att lära sig redovisningen och känna sig säker. Men det har ändå gått okej. 
 
Till nästa gång ska jag jobba effektivare! 
 
 

V.36

I veckan har vi börjat prata om observationer, vilka olika typer det finns och hur man gör en bra observation. Vi har blivit indelade i grupper, gjort ett observationsschema. Jag, Rebecka och Kavin observerade på Blåsboskolan. Där kollade vi b.la. om vi hörde svordomar, skrik, om det var flest killar som spelade fotboll och flest tjejer som gungade. Det var roligt med en annorlunda uppgift! Vi har även besvarat frågor ang. arbetsmiljö och diskriminering. Det gick bra och vi samarbetade bra! 
 
Jag har lärt mig att göra ett observationsschema samt vilka olika typer av observationer det finns. 
 
Det var lite svårt att komma igång med observationsschemat, men när vi väl förstod hur vi skulle göra det, så gick det bra. Det är kul att jobba i grupp med andra. 
 
Till nästa gång ska vi samanställa och redovisa våra observationer. Det ska bli kul!!