v.13

Sista veckan att arbeta med gymnasiearbetet! Vi har gjort några ändringar och är väldigt nöjda med slutprodukten! Känns skönt att ha arbetet helt klart, nu är det bara redovisningen kvar! 

v.12

Förra veckan genomförde vi opponeringen, dock var ingen i vår grupp där så vi fick göra till Frida&Kristoffer. Det var lite tråkigt eftersom vi inte kunde få svar på några av våra frågor. Men vi tyckte att det gick bra ändå, vi gjorde det bästa av situationen. Vi fick kommentarer av Frida&Kristoffer vilket var bra eftersom vi får reda på vad som behöver bli bättre i arbetet! 
 
Denna vecka har vi påbörjat bearbetningen av vårt arbete. Vi har ändrat vårt syfte samt försökt göra om alla meningar med "vi-form". Det har gått bra, men vi har några detaljer kvar. Förhoppningsvis bli vi klara och kan känna oss nöjda med arbetet nästa vecka! 

v.10

Denna vecka har vi förberett inför opponeringen på måndag genom att läsa och kommentera Juliana och Frejs arbete! Vi har lagt ner mycket tid för att försöka göra en så bra opponering som möjligt! Det är svårt att vara saklig hela tiden, så det är något vi fått träna på. 
 
Vi hoppas på att de har kritik till oss så att vi kan lämna in ett ännu bättre arbete.